Menu

مجله ماشین

اخبار جدید خودرو

اخبار خودرو داخلی و خارجی

نمونهٔ نقشه رالی،‌ شروع نقشه از ابتدای خیابان آزادی در قسمت داخلی میدان آزادی به سمت شرق

نمونهٔ نقشه رالی،‌ شروع نقشه از ابتدای خیابان آزادی در قسمت داخلی میدان آزادی به سمت شرق

نقشهٔ مسابقه قبل از شروع مسابقه در اختیار شرکت‌کنندگان رالی قرار می‌گیرد. این نقشه مجموعه‌ای از قطعه یا بلوک‌های کوچکی است که باید به ترتیب طی شوند. شرکت‌کنندگان باید با توجه با علائم مسابقه مسیر صحیح مسابقه را تشخیص دهند و سعی کنند با سرعت مشخص شده در بلوک در این مسیر حرکت کنند. در طول مسیر کنترل‌هایی وجود دارند که حرکت شرکت‌کنندگان در مسیرصحیح را کنترل می‌کنند.

به شرکت‌کنندگانی که خارج از مسیر صحیح حرکت کنند یا دیرتر یا زودتر از زمان مطلوب نقشه‌ای را طی کنند امتیاز منفی تعلق می‌گیرد. در بلوک‌ها علاوه بر سرعت ممکن است مسافت یا زمان متعلق به آن بلوک ذکر شده باشد. اگر مسافت در بلوکی داده شده باشد به آن بلوک مسافت معلوم و در غیر این صورت به آن مسافت مجهول گفته می‌شود. در بلوک‌های مسافت مجهول،‌ مسافت طی شده در پایان نقشه از روی کیلومتر شمار اتومبیل به دست می‌آید و با کمک سرعت ذکر شده در بلوک، زمان مطلوب محاسبه می‌شود.

ابزارهای رالی

تنها با داشتن اتومبیل و ساعت می‌توان در مسابقات رالی شرکت کرد. اما ابزارهای دیگر نیز در رالی به کار می‌رود.

ماشین‌حساب که برای محاسبهٔ زمان مطلوب استفاده می‌شود.

کرنومتر

کامپیوتر

‌ جی‌پی‌اس

قوانین مسابقات رالی در ایران

در مسابقات رالی ایران معمولاً در هر اتومبیل یک راننده و یک نقشه‌‌خوان وجود دارد و در بیشتر رالی‌ها حضور همراه تا پر شدن ظرفیت درج شده روی کارت ماشین مجاز است. نقشهٔ مسابقه درست یک دقیقه پیش از حرکت هر اتومبیل در اختیار آن اتومبیل قرار می‌گیرد. زمان از فرمول زیر محاسبه می‌شود و کسر ثانیه قطع می‌شود.

در فرمول بالا d مسافت و v سرعت را نشان می‌دهد.

قوانین درج شده فوق فقط تا سال 1384 در رالی های ایران کاربرد داشته است ولی از آن تاریخ به این طرف موارد فوق الاشاره فقط در خصوص رالی های تفریحی ایران مورد استفاده قرار میگیرند. امروزه مسابقات رالی ایران منطبق با گروپ " ان " ( ) فدراسیون بین المللی اف.آی.ای بوده و در نتیجه محاسبات توسط نقشه خوان انجام نمی شود بلکه قبلا" انجام شده است . ضمنا" براساس قوانین فدراسیون بین المللی در مسابقات رالی فقط دو نفر به‌عنوان راننده و نقشه خوان یا بعبارتی درایور و کو-درایور حضور دارند و افراد بیشتر فقط در صورتی که رالی تفریحی باشد مجاز به حضور در اتومبیل هستند.

کارتینگ یا مسابقه کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای چرخ‌باز است. این‌گونه خودروهای چهارچرخه کوچک و چرخ‌باز کارت نام دارند.

با ماشین‌های کارت معمولاً در مسیرهای کارت‌سواری که در مقیاسی کوچک نسبت به بزرگ‌راه‌های واقعی ساخته می‌شوند مسابقه داده می‌شود. کارتینگ معمولاً به عنوان قدم اول در مسیر رسیدن به ورزش‌های پرخرج‌تر خودروسواری به‌شمار می‌آید.

اگر مسیرگاه کارتینگ درون یک ساختمان باشد به این نوع کارتینگ کارتینگ سرپوشیده (Indoor Karting) گفته می‌شود.